“Psikiyatristler ve psikologlar arasındaki farkları vurgulamak istiyorum.  Öncelikle psikiyatrist ve psikologların uyum içerisinde birlikte çalışan meslek grubu olduğunu söylemem gerekir. Her ne kadar farklı dallar gibi görünse de aynı konularda hastalara yardımcı olmaya çalışan, bunu uyum içerisinde başarabilen iki branştır. Farklardan bir tanesi eğitim ile ilişkili. Psikiyatrist ünvanını alabilmek için önce tıp fakültesini kazanmak gerekiyor. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra, tıpta uzmanlık adı verilen sınava girip psikiyatri uzmanlığı için belli bir puan almaları gerekiyor. Daha sonra uzmanlığını 4-5 yıl daha devam ettirip tezlerini hazırlayıp sınava girdikten sonra psikiyatri uzmanı oluyorlar. Psikolog arkadaşlar fen ya da sosyal bilgiler fakültelerinin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun oluyorlar. En önemli farklardan bir tanesi, psikiyatri uzmanına gittiğiniz zaman sizi değerlendirmesi bütüncül olur. Sizi tıp alanında pek çok alanla ilişkilendirerek değerlendirir. Size bir tanı koymadan önce, bu tanının genel bir rahatsızlığa bağlı olup olmadığını, her hangi bir tahlil gerekip gerekmediğini, başka bir hastalıkla karışıp karışmadığını belirler. Sonuçta bakıldığı zaman tıbbi anlamda genel bütüncül bir yaklaşım olması gerekiyor. Size daha önceden farmakoloji eğitimi almış bu konuda yetkin olan bir insan tarafından kontrollü olarak belirli dozlarda ilaç başlanıp, belirli dönemlerde karaciğer ve böbrek fonksiyonları açısından takip yapılıp daha sonra ilaç tedavisinin sonlandırılması gerekir.  Psikolog arkadaşlar ilaç yazma yetkisi olmayan, onu başlamak ya da devam ettirmek konusunda deneyimi olmayan kişilerdir. Bunun bir psikiyatrist denetiminde yapılması çok daha uygun. Bu iki branşta terapi yapabiliyor. Hastalarla oturup konuşup bazı şeyleri değerlendirebiliyorlar. Devamında bir psikiyatri uzmanı ilaç tedavisi uyguladığı hastaya psikoterapi de uygulayabiliyor. Ya da tek başına psikoterapi ile de hastanın tedavisi yapılabiliyor. Ama psikolog arkadaşlar terapi yöntemi ile hastalarına yardımcı olmaya çalışıyorlar.  Bir çok klinikte psikiyatri uzmanları ve psikologlar birlikte uyum içerisinde çalışmakta ve hastalara yardımcı olmaktadırlar.”